Gladys and David Blank's Genealogy
Search People
Last Name:
First Name:
 
Home | What's New | Photos | Documents | Military
Documents
| Holocaust
Documents
| Histories | Headstones | Holocaust
Victims
| Places | Help English Help
 עזרה Hebrew Help
| Advanced Search
הדרכה לגלישה באתר BlankGenealogy.com

כיצד אוכל למצוא מידע אודות אדם מסוים?

קיימות מספר דרכים, כאשר פקודת החיפוש (Search) היא הישירה שבכולן. דף החיפוש המתקדם מאפשר להזין נתונים שונים אודות האדם המבוקש, ומציג רשימת תוצאות מתאימות מתוך מאגר המידע שבאתר.
בנוסף, כאשר זהות האדם המבוקש אינה ברורה די הצורך, ניתן להיעזר ברשימת שמות המשפחהSurnames שבאתר.


כיצד ניתן לאתר את אבותיו של אדם?

לאחר פתיחת כרטיס המידע של האדם, הדרך הפשוטה ביותר היא ללחוץ על לשונית Ancestors – הדורות הקודמים, המציגה בצורה גרפית את אבותיו של האדם, הן מצד אביו והן מצד אמו.

TNG Tab Bar

לאחר הצגת אילן היוחסין של האדם, ניתן לשנות את מספר הדורות המוצגים. לחיצה על החצים שלצד הדור הימני ביותר בשושלת תציג דור נוסף. ניתן לצפות במידע במספר אופנים: רגיל – Standard, מקוצר (ללא תמונות) – Compact, תיבת מידע אישי – Box, טקסט – Text, רשימה – Ahnentafel, היפרטקסט – Media ופורמט PDF. מומלץ להתנסות באפשרויות השונות ולבחור בזו המתאימה ביותר לצורכיכם.

Ancestor Bar

ואם אני רוצה לראות את צאצאיו של אדם?

הלשונית המסומנת Descendants – צאצאים, משמשת להצגת צאצאיו של אדם. גם כאן יש מספר תצוגות אפשריות: רגיל – Standard, מקוצר (ללא תמונות) – Compact, טקסט – Text, רשימה – Register ופורמט PDF. התצוגה הרגילה הינה תצוגה גרפית של אילן היוחסין. בתצוגת טקסט ניתן ללחוץ על הסמל הקטן  Descendancy chart to this point שליד אחד השמות כדי לצפות בתצוגה גרפית של השושלת מן האדם הראשון אל הצאצא המבוקש.

Descendant Bar

על המסך יופיע איור דומה לאיור הבא:

Descendant Chart

העברת סמן העכבר מעל החץ הכחול המצביע מטה תציג את פרטי אותו אדם. לחיצה על החצים הצהובים ימינה או שמאלה תציג את אבותיו של האדם או את צאצאיו.


האם יש דרך לבדוק אם קיימת קרבת משפחה בין שני אנשים? 

כן. הלשונית Relationship – קרבת משפחה, תציג בצורה גרפית את כל בני המשפחה המקשרים בין שני קרובים. למציאת קשר כזה, יש לאתר תחילה את האדם הראשון ולאחר-מכן לעבור ללשונית Relationship (קרבת משפחה). בדף זה יש לאתר את האדם השני באמצעות כפתור Find... – מצא. לאחר בחירת שני האנשים, לחיצה על כפתורCalculate  – חשב, תציג את קרבת המשפחה ביניהם.

Relationship Bar

האפשרות Timeline – ציר הזמן, נראית מעניינת. מה היא עושה? 

לחיצה על לשונית ציר הזמן מציגה ציר זמן היסטורי עבור חיי האדם המוצג. על ציר זה מופיעים אירועים היסטוריים חשובים שהתרחשו במהלך חייהם של יחיד או קבוצה. ניתן להציג את ציר הזמן עבור מספר אנשים במקביל, בעזרת כפתור Add People – הוסף אנשים. סקירת ההתרחשויות ההיסטוריות מעניקה לנו זווית ראייה ייחודית לחייהם של אבותינו. העברת העכבר מעל ציר הזמן מציגה את תולדות חייו של אותו אדם.

Timeline Graphic

נתקלתי במידע שגוי. האם ניתן לתקן אותו?

הלשונית Suggest – הצעות, מאפשרת לשלוח תיקונים, עדכונים, הערות וכל מידע אחר למנהל מאגר הנתונים. נתוניו של האדם אליו מתייחסים מוצמדים אוטומטית להודעה הנשלחת באמצעות לשונית ההצעות. מנהל מאגר הנתונים יקבל את ההצעה וישלב את המידע החדש במאגר הנתונים במסגרת העדכון הבא של האתר.

Suggest Tab

האם ניתן להדפיס את דף האינטרנט ללא כל הכותרות והסמלים?

בוודאי. לוחצים על סמל Print – הדפסה הממוקם מעל לשוניות הבקרה. גרסת הדפסה מפושטת תופיע בחלון חדש, וניתן להדפיסה באמצעות פקודות ההדפסה של הדפדפן.

Print Link

הקישור הנוסף מעל הלשונית נקרא Add Bookmark –­ הוסף סימניה. קישור זה מאפשר למבקרי האתר לשמור סימניה לכל דף הדרוש להם מבין דפי האתר על המחשב האישי שלהם, כדי לאפשר דילוג מהיר לאותו דף בביקורם הבא. ניתן להציג את רשימת הסימניות השמורות של כל משתמש על ידי לחיצה על הקישור Bookmarksסימניות בראש כל דף (ראה להלן).


תכונות נוספות של האתר

Page Header

הקישור Please log in – אנא היכנסו, מעביר את הגולש לעמוד הכניסה, דרכו יכולים משתמשים רשומים להתחבר לאתר. ההתחברות מאפשרת למשתמשים רשומים לצפות גם בפרטיהם של בני המשפחה החיים כיום.

באמצעות הקישור Home – דף הבית עוברים לדף הבית המכיל תקציר של התכנים המוצגים באתר, מעט נתונים סטטיסטיים אודות האתר, רשימת אנשים מתוך מאגר המידע החוגגים יום הולדת או יום נישואין, אנשים שנפטרו באותו תאריך, וכן תצלום ומסמך לדוגמא מתוך מאגר המידע.

לחיצה על הקישור What's New – מה חדש מציגה את המידע החדש שהתווסף לאתר במהלך 30 הימים שחלפו. דף זה מחולק לנושאים: תצלומים, מסמכים, אבני מצבה, סיפורים היסטוריים, יחידים ומשפחות.

Photos – תצלומים מציג את כל התצלומים במאגר המידע ומפרט למי ולמה מקושר כל תצלום.

Documents – מסמכים מכיל תמונות ממוזערות של המסמכים מתוכם לוקטו הנתונים במאגר המידע של האתר, ביניהם העתקים של תעודות לידה, נישואין, פטירה וכו'.

Military Documents – מסמכים צבאיים הינם מסמכים המתעדים את העבר הצבאי של האדם – בין היתר מסמכי גיוס ותעודות שחרור.

Holocaust Documents – מסמכי שואה מציג מסמכים הקשורים לתקופת השואה, כולל למשל מסמכי גירוש ותעודות מסע.

Histories – סיפורים היסטוריים הינם מאמרים וסיפורים המביאים את תולדות חייהם של יחידים, משפחות ואתרים.

Headstones – מצבות מציג תצלומי מצבות של בני המשפחה שנפטרו.

הקישור Holocaust Victims – קורבנות שואה מציג את רשימת קורבנות השואה הידועים לנו, את תולדות חייהם ואת נסיבות מותם.

Places – אתרים מציג את רשימת האתרים המוזכרים באתר כולו. רבים מהם מקושרים למפות גוגל ומוצגים על גביהן.

Bookmarks – סימניות מציג את הסימניות שנשמרו על ידי המבקר באתר. יש לזכור שרשימת הסימניות נשמרת במחשב של המבקר, ולכן ניתן לראותה ולהיעזר בה רק בגלישה מתוך אותו מחשב.

Help מציג את דף העזרה באנגלית; דף העזרה בעברית הינו דף זה.

Search – חיפוש מציג את דף החיפוש המתקדם, באמצעותו ניתן לחפש שמות, מקומות, אירועים, עובדות והערות.

 

Help
עזרה
© This Site Copyright David Blank 2008-2023
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2023.

Send me eMail